ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΙΛΜ

Η MetalLogic είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας ακτινογραφικών και λιθογραφικών φιλμ στην Ελλάδα. Αποτελεί τον τελικό αποδέκτη του εν λόγω ρεύματος αποβλήτων που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα. Σε συνεργασία με το τμήμα Εμπιστευτικής Καταστροφής της εταιρείας, υπό το διακριτό τίτλο GreenFence, έχουμε δημιουργήσει μία απόλυτα ορθή και σύννομη διαδικασία συνδυάζοντας την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων  με την καλύτερη δυνατή επεξεργασία.

Προσωπικά Δεδομένα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζεται στην επεξεργασία των υλικών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ιατρικό αρχείο, είναι η ορθή διαχείρισή τους σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και τις ορθές πρακτικές που ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η εταιρεία μας εντοπίζοντας το κενό που υπήρχε στην αγορά προχώρησε το 2003 στη δημιουργία ενός ξεχωριστού τμήματος που ασχολείται αποκλειστικά με την ορθή διαχείριση των υλικών που περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.. Με συνεχείς τεχνολογικές επενδύσεις και οργανωτικές αλλαγές η «GreenFence», έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται  ως η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα της εμπιστευτικής καταστροφής στην Ελλάδα, προσφέροντας τη σιγουριά και την ασφάλεια που χρειάζεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.greenfence.gr

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η GREENFENCE

Τύπος Υλικών

Η MetalLogic ανακυκλώνει κάθε είδους ακτινογραφικού και λιθογραφικού υλικού. Τα υλικά που επεξεργάζεται κυρίως είναι:

 • Κλασικές Ακτινογραφίες
 • Αξονικές Ακτινογραφίες (MRI)
 • Ακτινογραφίες Στεγνής Εκτύπωσης (Dryview, Thermal, Digital)
 • Φύρες Εμφάνισης
 • Ρολά στεφανιογραφίας
 • Αρνητικά και Θετικά Λιθογραφικά Φιλμ Εκτυπώσεων και Εφημερίδας
 • Χαρτοφιλμ
 • Παρθένα μη Εκτυπωμένα Παλαιά ή/και Ληγμένα Φιλμ
 • Βιομηχανικά Φιλμ
 • Ασπρόμαυρα Φιλμ παλαιού Κινηματογράφου (Όχι έγχρωμα)
 • Παλαιά Μικροφίλμ

Για υλικά εντός Ελλάδας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της GreenFence για να λάβετε προσφορά

xray check

Τρόπος Συνεργασίας

Η MetalLogic ακολουθεί την ορθή πρακτική διαχείρισης ακτινογραφικών φίλμ με το να μην παραλαμβάνει υλικά από ιδιώτες και ασφαλώς να μην πληρώνει μετρητά για την απόκτηση των εν λόγω υλικών. Οποιαδήποτε αγορά γίνεται μέσω τραπέζης με την έκδοση τιμολογίου.

Για αγορές υλικών εντός Ελλάδας, κάθε πιθανός προμηθευτής θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι  είναι ο κάτοχος των υλικών και ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» να μπορεί να οδηγήσει τα υλικά προς εμπιστευτική καταστροφή και ανακύκλωση σύμφωνα με τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Περί Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Πιθανοί προμηθευτές μας μπορεί να είναι:

 • Δημόσια, Ιδιωτικά & Στρατιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
 • Ιδιωτικά Ιατρεία και Γενικό Αρχείο Γιατρών
 • Εκτυπώσεις Εφημερίδων
 • Εταιρείες Εκτύπωσης Διαφημιστικών Εντύπων, Φυλλαδίων, Ετικετών, Συσκευασίας κοκ.
 • Δήμοι και Λοιποί Δημόσιοι Φορείς
 • Φορείς & Εταιρείες που διατηρούν ιατρικό φάκελο για τους εργαζόμενους τους.
 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)