ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο και μεγάλη εμπειρία για την ανάλυση κυρίως πολύτιμων αλλά και βασικών μετάλλων σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται.

Χρησιμοποιούμε μη καταστρεπτικές μεθόδους όπως φασματογράφο XRF ED και WD καθώς και χημικές αναλύσεις με κυπέλλωση, τήξη, σταθμική ανάλυση, ιοντική χρωματογραφία, ICP-OES, τιτλοδότηση κ.α. Ανάλογα με τα στοιχεία και την περιπλοκότητα του εκάστοτε δείγματος η εταιρεία μας είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει παρέχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ποιοτική Ανάλυση

Αφού έχουμε το δείγμα μας μπορούμε αρχικά να κάνουμε μία γρήγορη ανάλυση/εκτίμηση με τη χρησιμοποίηση ενός ED-XRF ή WD-XRF φασματογράφου, με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό(ποιοτική ανάλυση) και σε τί περιεκτικότητα (ημι-ποσοτική)

Ποσοτική Ανάλυση

Αφού έχουμε την πρώτη εκτίμηση και ταυτοποίηση των στοιχείων που συνάδουν με τα επιθυμητά στοιχεία που θέλουμε να αναλύσουμε στο δείγμα μας, επιλέγουμε την κατάλληλη μεθοδολογία και ξεκινάμε την κανονική “τακτική” (ποσοτική) μας ανάλυση.

Η εταιρεία μας μπορεί να τρέξει αρκετά πολύπλοκες αναλύσεις από μία μεγάλη γκάμα δειγμάτων και να σας στείλει αναλυτικά report τα οποία θα δείχνουν ολόκληρη τη διαδικασία που έγινε για τη σωστή ταυτοποίηση των στοιχείων. Τα αποτελέσματα δίνονται συνήθως σε μορφή επί τοις χιλίοις (‰) και μπορούμε να ταυτοποιήσουμε αποτελέσματα σε περιεκτικότητες ppm (Parts Per Million).

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Μπορούμε να αναλύσουμε δείγματα σε:

Υγρή Μορφή

Τα υγρά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες Αλκαλικών και Όξινων διαλυμάτων ενώ διαλύματα με Ουδέτερο pH έχουν λίγες εφαρμογές. Συχνές κατηγορίες προς ανάλυση είναι τα διαλύματα από επιμεταλλώσεις όπως:

 • Αλκαλικά Κυανιούχα Υγρά με Χρυσό (Au), Χρυσό & Χαλκό (ροζ επιχρύσωμα Au + Cu) ή Άργυρο (Ag)
 • Όξινα Υγρά με Ρόδιο, Πλατίνα ή Παλλάδιο
 • Διαλύματα χλωριούχο ιριδίου, τετραχλωροχρυσικού οξέος, τετραχλωροπαλλαδικού νατρίου, νιτρικού παλλαδίου, χλωροπλατινικού οξέος(CPA), νιτρικού λευκόχρυσου, χλωριούχου ροδίου, νιτρικού ροδίου, χλωριούχου αργύρου, χλωριούχου χρυσού κ.α.
 • Θειούχα Διαλύματα από την «άσπρινση» των κοσμημάτων.
 • Θειούχος Χαλκός ή Άργυρος
 • Νιτρικός Άργυρος
 • Κολλοειδής Άργυρος (Colloidal Silver)
 • Απόβλητα Υγρά Ακτινολογικών Εμφανιστηρίων (Fixer, Developer και Waste Water) και Υγρά Εμφάνισης από Photobooth
powder

Σκόνη / Πούδρα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υλικά που μπορούν και πρέπει να σπαστούν σε μορφή σκόνης / πούδρας ώστε να οδηγηθούν προς ανάλυση.

 • Υπολείμματα (σκουπίσματα, σκουπίδια, σμιρίγδια, λιμάγιες) Αργυροχρυσοχοΐας
 • Χωνιά και Λάβες (Σκωρίες) από την τήξη μετάλλων
 • Καταλύτες Αυτοκινήτων, Φαρμακευτικούς, Παραγωγής Οξέων ή Πετροχημικούς με βάση Αλούμινα, καρβίδιο του πυριτίου(SiC), Ζεόλιθο, Άνθρακα κ.α. και περιέχουν βασικά μέταλλα όπως Χαλκό, Ψευδάργυρο, Κοβάλτιο ή/και Μολυβδαίνιο (CoMo catalysts) και PGMs όπως Πλατίνα, Παλλάδιο, Ρόδιο, Ρουθήνιο, Ιρίδιο κοκ.
 • Επίχρυσα και Επάργυρα Κεραμικά

Λάσπες / Άλατα / Κρύσταλλοι / Πάστες

Τα άλατα είναι σε μορφή σκόνης αλλά η διαφορά είναι ότι έχουν μία συγκεκριμένη μεταλλική σύνθεση. Κάποια βασικά άλατα προς ανάλυση είναι:

 • Κυανιούχα Άλατα Χρυσού ή/και Αργύρου
 • Ένυδρος χλωριούχος χρυσός, χλωριούχο ιρίδιο, χλωριούχο παλλάδιο, Τετραχλωροπαλλαδικό νάτριο, Τετραχλωροπαλλαδικό κάλιο, Ένυδρο νιτρικό παλλάδιο, Χλωροπλατινικό οξύ, Διχλωριούχος λευκόχρυσος, Τετραχλωρικός λευκόχρυσος, Νιτρικός λευκόχρυσος, Χλωριούχο ρόδιο, Ένυδρο τριχλωριούχο ρόδιο
 • Νιτρικός Άργυρος σε μορφή κρυστάλλων
 • Πάστα Αργύρου, Αργύρου – Παλλαδίου, Πλατίνας και Χρυσού
 • Υδροξείδια βασικών μετάλλων από την καταβύθιση αποβλήτων
 • Λάσπες από την εξάτμιση υγρών αποβλήτων
 • Μεταλλική Σκόνη (συνήθως από υπολείμματα παραγωγής “atomization”)
 • Φίλτρα και Στήλες Ανταλλαγής Ιόντων Μετάλλων κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Μεταλλική Μορφή – Κράματα

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλύσει από τα πιο καθαρά στοιχεία (pure elements) μέχρι τα πιο σύνθετα κράματα με πεδίο ανίχνευσης σε ppm. Κάποιες βασικές κατηγορίες μετάλλων προς ανάλυση είναι:

 • Κράματα Χρυσού ανάλογα με τα καράτια 22Κ, 18Κ, 14Κ, 9Κ και 8Κ
 • Κράματα Αργύρου με βαθμούς 925 (το Αγγλικό Sterling), 900 και 800
 • Επιμεταλλωμένα Κοσμήματα με οποιαδήποτε βάση (πχ. άργυρος, χαλκός, μπρούτζος, ατσάλι, αλπακάς ή ζάμακ) και επιμετάλλωση (πχ. επιχρυσωμένα, επάργυρα και επιπλατινωμένα – ροδίωση).
 • Επίχρυσα και Επάργυρα από Ηλεκτρονικές και Ηλεκτρικές Πλακέτες και γενικό εξοπλισμό
 • Διμεταλλικά με βάση αλουμινίου, χαλκού ή μπρούτζου κοκ
 • Αντικείμενα από Γαλβανοπλαστική
 • Οδοντιατρικά Κράματα
  • Αργυρούχα Οδοντιατρικά Κράματα από Αμαλγάματα με Κασσίτερο και Χαλκό (Ag-Sn και Ag-Sn-Cu)
  • Παλλαδιούχα Οδοντιατρικά Κράματα από κορώνες και γέφυρες
  • Κράματα Χρυσού συνήθως 22Κ
 • Κόλληση Κασσιτέρου – Αργύρου (Tin Ag Solder)
 • Πλατινούχα υλικά εργαστηρίου όπως κάψες πλατίνης (Pt Laboratory Instruments)
 • Επαφές Αργύρου, Παλλαδίου, Επίχρυσες κ.α. από Ρελέ (Relay Contacts)
precious metals