MetalLogic

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διοίκηση της MetalLogic δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό οποιονδήποτε τρόπο τέτοια στοιχεία περιέλθουν στην κατοχή της Εταιρίας.

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679) και συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με αυτόν σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητές της. Ο κανονισμός καθορίζει συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως με ποιόν τρόπο μπορούν να προστατευτούν.

Επομένως, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στον GDPR και εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επειδή το Υποκείμενο δεδομένων ανακαλεί την συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, η MetalLogic αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα για κάθε συνεργάτη, πελάτη ή προμηθευτή της τα εξής δικαιώματα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Συνεργατων, Πελατων, Προμηθευτων

  • Δικαίωμα στη Λήθη (άρθρο 17 του Κανονισμού): Το υποκείμενο επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να τα διαγράψει άμεσα. Στη περίπτωση που αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγραφούν.
  • Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα Δεδομένα (άρθρα 12 και 15 του Κανονισμού): Το υποκείμενο της επεξεργασίας δύναται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνει γνώση αυτών και των πληροφοριών έτσι ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τη νομιμότητα της. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στους σκοπούς της επεξεργασίας, στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, στο χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων και, αν υπάρχουν, τα κριτήρια που καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια.
  • Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού): Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας την διόρθωση ανακριβών στοιχείων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού): Το υποκείμενο θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
  • Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων (άρθρο 20 του Κανονισμού): Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα αφορώντα σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα οποία έχει παράσχει σε Υπεύθυνο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζει σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
  • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (άρθρο 18 του Κανονισμού): Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων όταν, λόγου χάρη, αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων η ακρίβεια των στοιχείων ή η επεξεργασία είναι παράνομη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
  • Δικαίωμα σε μη Αυτοματοποιημένη Λήψη Απόφασης και Κατάρτιση Προφίλ: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης κατάρτισης του προφίλ του, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
gdpr